Etterslekt av Anders Andersen Holden (f.1885 d.1974)

og Ingeborg Sofie Johnsdatter Moan (f.1885 d. 1971)

Siste oppdatering: 2009-02-16

|- John Moan (f.02.09.1907d.24.05.1976), sønn av Ingeborg Sofie og Inge P. Østgårdsgjelten, gift med Dawina Pollock (f.11.04.1911d.22.05.1994)

|   |- Johnny Moan (f.04.11.1945 d.28.02.1985)

|   |- Anne Walls (f.16.04.1948)

|   |   |- Joe Walls (f.08.02.1974) gift med Ashley Burnham (f.28.03.1975)

|

|- Magna Johanne Martinsen (f.20.05.1914 d.19.12.1991) gift med Arne Martinsen (f.19.07.1914 d.12.03.1986)

|   |- Turid Synøve Olsen (f.19.03.1942)

|   |   |- Roger Holden (f.06.10.1960) gift med Karianne Haug Holden (f.xx.xx.xxxx)

|   |   |   |- Linn Madeleine Holden (f.04.04.1989)

|   |   |   |- Marie Filippa Holden (f.25.04.2008) datter av Roger og Karianne Haug Holden

|   |   |- Heidi Lundborg (f.19.06.1963) gift med Jon Ragnar Lundborg (f.26.06.1961)

|   |   |   |- Ida Lundborg (f.30.09.1995)

|   |- Astri Rønne (f.24.02.1953) samboer med Bjørn Hansen (f.12.06.1941)

|

|- Guri Amalie Hegseth (f.10.02.1917 d.16.10.1987) gift med Jens Hegseth (f.16.05.1912 d.23.10.1982)

|   |- Anne Sofie Bergqvist (f.29.08.1949) samboer med Gunnar Mortensen (f.03.06.1947)

|   |   |- Thomas Bergqvist (f.17.06.1970) sønn av Anne Sofie og Tor Bergqvist

|   |   |   |- Jonathan Bergqvist (f.20.01.2000)

|   |   |   |- Nicholas Bergqvist (f.17.09.2002)

|   |   |- Stine Bergqvist (f.27.12.1975) datter av Anne Sofie og Tor Bergqvist, gift med John Kjetil Støle (f.24.06.1974)

|   |   |   |- Sebastian Bergqvist Støle (f.04.02.2004)

|   |   |   |- Mathilde Bergqvist Støle (f.05.06.2005)

|   |   |   |- Josefine Bergqvist Støle (f.07.01.2009)

|   |   |- Ida Bergqvist (f.20.10.1978) datter av Anne Sofie og Tor Bergqvist, samboer med Magnus Frøysaa (f.16.03.1978)

|   |- Erik Hegseth (f.01.12.1951) samboer med Rachel Lien (f.26.01.1952)

|   |   |- Jens Petter Hegseth (f.22.10.1982) sønn av Erik og Wenche Nymann Hegseth

|   |   |- Pål Hegseth (f.13.11.1985) sønn av Erik og Wenche Nymann Hegseth

|

|- Jorunn Agnete Grytbakk (f.24.04.1918 d. 13.01.2000) gift med Lars Grytbakk (f.09.09.1910 d. 06.02.1991)

|   |- Arvid Grytbakk (f.24.04.1943) gift med Anne Grytbakk (f.23.04.1945)

|   |   |- Lars Grytbakk (f.07.12.1968)

|   |   |- Anders Grytbakk (f.27.10.1970)

|   |   |- Hanne Grytbakk (f.10.11.1981) samboer med Ola Myhre Brustad (f.10.03.82)

|   |- Jon Anders Grytbakk (f.20.02.1950)

|

|- Kjersti Margrete Berg (f.14.05.1919 d.07.04.1999) gift med Arve Berg (f.23.09.1911 d.14.11.1992)

|   |-Petter Berg (f.12.01.1956)

|   |   |- Anette Marie Østeng Berg (f.02.01.1985) datter av Petter og Ingse Østeng Dahl (f.Østeng 16.05.1959)

|   |   |- Mikkel Berg Strømstad (f.08.11.1990) sønn av Petter og Pia Strømstad (f. 30.03.63)

|   |   |- Pernille Berg Strømstad (f.02.06.1992) datter av Petter og Pia Strømstad (f. 30.03.63)

|

|- Anders Odvar Holden (f.14.11.1920 d.22.01.2000) gift med Kari Holden f. Balstad (f.17.07.1933)

|   |- Per Holden (f.17.01.1960) samboer med Britt Sorken (f.10.07.1952)

|   |- Atle Holden (f.15.04.1963) gift med Wibeche Wiggen Holden (f.25.08.1969)

|   |   |- Linn Marita Holden (f.18.09.1994)

|   |   |- Karianne Holden (f.17.04.1997)

|

|- Hans Holden (f.08.06.1923 d.02.09.1991) gift med Jorun Holden f. Morken (f.23.11.1925 d. 08.07.2008)

|   |- Marit Bøhler (f.24.12.1954) gift med Jens Bøhler (f. 24.04.1961)

|   |   |- Michael Holden Bøhler (f.08.07.1991)

|   |- Sofie Holden Osnes (f.09.11.1960) gift med Tore Osnes (f. 28.12.1963)

|   |   |- Fredrik Holden Osnes (f.22.04.1989)

|   |   |- Filip Holden Osnes (f.21.07.1994)

|

|- Arnold Ingmar Holden (f.19.06.1924 d.12.11.2008) gift med Helga Holden (f.28.09.1928 d.05.08.1993)

|   |- Ole Anders Holden (f.21.01.1951) gift med Kari Bendos Holden (f.03.08.1952)

|   |   |- Tonje Holmberg (f. Bendos Holden 26.09.1971) gift med Kai Holmberg (f. Bårdstu 11.11.1975)

|   |   |   |- Julie Holmberg (f.17.06.2000)

|   |   |   |- Johannes Holmberg (f.15.08.2002)

|   |   |   |- Jens Elijah Holmberg (f.18.06.2004)

|   |   |- Torkild Bendos Holden (f.15.06.1981)

|   |- Kjersti Ingeborg Holden (f.30.05.1953) samboer med Tor Olav Haugen (f.24.08.1953)

|   |   |- Kurt Ove Holden (f.26.02.1975) samboer med Monica Engan (f.30.01.1973)

|   |   |   |- Maja Olise Holden (f.11.05.2008)

|   |   |- Tor Arne Holden (f.17.10.1980) samboer med Mari Gjersvold (f.24.01.1981)

|   |- Torill Sandkjernan (f.07.08.1959) gift med Odd Magne Sandkjernan (f.26.02.1955)

|   |   |- Frode Sandkjernan (f.27.07.1978) samboer med Wenche Johnsen Sjøvik (f.2.12.1976)

|   |   |   |- Frida Marlene Sandkjernan (f.13.12.2002)

|   |   |- Mona Sandkjernan (f.06.05.1981)

|   |   |- Mette Sandkjernan (f.06.05.1981)

Atle og Per sine bilder fra familietreffet på Røros julen 2003 finner du her: Bilder fra Røros julen 2003

Fødselsdagsliste:

Januar:

02.01.1985 Anette Marie Østeng Berg

07.01.2009 Josefine Bergqvist Støle

12.01.1956 Petter Berg

17.01.1960 Per Holden

20.01.2000 Jonathan Bergqvist

21.01.1951 Ole Anders Holden

24.01.1981 Mari Gjersvold

26.01.1952 Rachel Lien

30.01.1973 Monica Engan

Februar:

04.02.2004 Sebastian Bergqvist Støle

08.02.1974 Joe Walls

20.02.1950 Jon Anders Grytbakk

24.02.1953 Astri Rønne

26.02.1975 Kurt Ove Holden

26.02.1955 Odd Magne Sandkjernan

Mars:

10.03.1982 Ola Myhre Brustad

16.03.1978 Magnus Frøysaa

19.03.1942 Turid Synøve Olsen

28.03.1975 Ashley Burnham

April:

04.04.1989 Linn Madeleine Holden

15.04.1963 Atle Holden

16.04.1948 Anne Walls

17.04.1997 Karianne Holden

22.04.1989 Fredrik Holden Osnes

23.04.1945 Anne Grytbakk

24.04.1961 Jens Bøhler

24.04.1943 Arvid Grytbakk

25.04.2008 Marie Filippa Holden

Mai:

06.05.1981 Mona Sandkjernan

06.05.1981 Mette Sandkjernan

11.05.2008 Maja Olise Holden

30.05.1953 Kjersti Ingeborg Holden

Juni:

02.06.1992 Pernille Berg Strømstad

03.06.1947 Gunnar Mortensen

05.06.2005 Mathilde Bergqvist Støle

12.06.1941 Bjørn Hansen

15.06.1981 Torkild Bendos Holden

17.06.1970 Thomas Bergqvist

17.06.2000 Julie Holmberg

18.06.2004 Jens Elijah Holmberg

19.06.1963 Heidi Lundborg

24.06.1974 Jon Kjetil Støle

26.06.1961 Jon Ragnar Lundborg

Juli:

08.07.1991 Michael Bøhler

10.07.1952 Britt Sorken

17.07.1933 Kari Holden

21.07.1994 Filip Holden Osnes

27.07.1978 Frode Sandkjernan

August:

03.08.1952 Kari Bendos Holden

07.08.1959 Torill Holden Sandkjernan

15.08.2002 Johannes Holmberg

24.08.1953 Tor Olav Haugen

25.08.1969 Wibeche Holden

29.08.1949 Anne Sofie Bergqvist

September:

17.09.2002 Nicholas Bergqvist

18.09.1994 Linn Marita Holden

26.09.1971 Tonje Holmberg

30.09.1995 Ida Lundborg

Oktober:

06.10.1960 Roger Holden

17.10.1980 Tor Arne Holden

20.10.1978 Ida Bergqvist

22.10.1982 Jens Petter Hegseth

27.10.1970 Anders Grytbakk

November:

08.11.1990 Mikkel Berg Strømstad

09.11.1960 Sofie Holden Osnes

10.11.1981 Hanne Grytbakk

11.11.1975 Kai Holmberg

13.11.1985 Pål Hegseth

Desember:

01.12.1951 Erik Hegseth

02.12.1976 Wenche Johnsen Sjøvik

07.12.1968 Lars Grytbakk

13.12.2002 Frida Marlene Sandkjernan

24.12.1954 Marit Bøhler

27.12.1975 Stine Bergqvist

28.12.1963 Tore Osnes
Adresseliste:

Navn Gateadresse Postadresse Fødselsdato Hjemmetlf. Mobiltlf.  Mailadresse
Anne Walls 15577 17A Ave Surrey, B.C. Canada  1948-04-16

604-536-2016 

   
Joe Walls #403-1630-154th St. Surrey, B.C. Canada  1974-02-08 604-542-5498   joe_walls@city.vancouver.bc.ca
Ashley Burnham #403-1630-154th St.  Surrey, B.C. Canada  1975-03-28  604-542-5498    
Turid Synnøve Olsen Bærumsveien 218 1357 Bekkestua 1942-03-19 67531013 47231444  
Roger Holden Kransen 12 1166 Oslo 1960-10-06 23388030 91685420 rogerh@knock.no
Karianne Haug Holden            
Linn Madeleine Holden Skovveien 2B 0257 Oslo 1989-04-04   99250512 holden938@hotmail.com
Marie Filippa Holden     2008-04-25      
Heidi Lundborg Vassbunnv. 74 1388 Borgen 1963-06-19 66780878 97635484  
Jon Ragnar Lundborg  Vassbunnv. 74 1388 Borgen 1961-06-26 66780878 91655633 jrl@jbv.no
Ida Lundborg Vassbunnv. 74 1388 Borgen 1995-09-30 66780878 92667146  
Astri Rønne Sundv. 14 C  1397 Nesøya 1953-02-24   92015396  
Bjørn Hansen  Sundv. 14 C 1397 Nesøya 1941-06-12 66847590    
Anne Sofie Bergqvist  Østhellinga 8 1388 Borgen 1949-08-29 66904640 97172817 anne.sofie.bergqvist@agenda.no
Gunnar Mortensen Østhellinga 8 1388 Borgen 1947-06-03 66904640 92856250 gunnar.mortensen@irtermovisjon.no
Thomas Bergqvist Vindholmheia 8 4842 Arendal 1970-06-17 37023404 95140535 thomasbergqvist 2@hotmail.com
Helene Michalsen Bergqvist Barbugårdsjordet 5 4844 Arendal 1970-08-29 37023404 97574011  
Jonathan Bergqvist Barbugårdsjordet 5 4844 Arendal 2000-01-20 37023404    
Nicholas Bergqvist  Barbugårdsjordet 5 4844 Arendal 2002-09-17  37023404    
Stine Bergqvist  Eikeveien 8 4640 Søgne 1975-12-27   40886823  
Jon Kjetil Støle Eikeveien 8 4640 Søgne 1974-06-24      
Sebastian Bergqvist Støle Eikeveien 8 4640 Søgne 2004-02-04      
Mathilde Bergqvist Støle Eikeveien 8 4640 Søgne 2005-06-05      
Josefine Bergqvist Støle Eikeveien 8 4640 Søgne 2009-01-07      
Ida Bergqvist Prost Christies vei 19B 1362 Hosle 1978-10-20   97510901 i.bergqvist@krogsveen.no
Magnus Frøysaa Prost Christies vei 19B 1362 Hosle 1978-03-16      
Erik Hegseth Tanumveien 6 B 1341 Slependen 1951-12-01 67540036 93447005  ehegs@online.no
Rachel Lien Øyungsvegen 21 2034 Holter 1952-01-26  63997682 97701562  
Jens Petter Hegseth Rugdefaret 29 D 1341 Slependen 1982-10-22 67544634 97669946 jphegseth@hotmail.com
Pål Hegseth Tanumveien 6B 1341 Slependen 1985-11-13 67540036 98493362  paul_hegseth@hotmail.com
Arvid Grytbakk Jessnesvegen 337 2320 Furnes 1943-04-24 62358528 48194521  argryt@online.no
Anne Grytbakk Jessnesvegen 337 2320 Furnes 1945-04-23 62358528 48103117   
Lars Grytbakk Søndre Solberg 0759 Oslo  1968-12-07 22552625  90730902  post@larsgrytbakk.no
Anders Grytbakk Aschougsvei 4 0587 Oslo 1970-10-27   90744002 anders.grytbakk@comfort.choicehotels.no 
Hanne Grytbakk  Kortvegen 10  2312 Ottestad 1981-11-10   48194520  hanne.grytbakk@gmail.com
Ola Myhre Brustad Kortvegen 10  2312 Ottestad 1980-03-10   97680654 ola@compdoc.no
Jon Anders Grytbakk Hovsletta  7380 Ålen 1950-02-20 72415122 99512186 jon.grytbakk@sskr.no
Petter Berg  Låveveien 52 B 0682 Oslo 1956-01-12 22762013 90877025 petter.berg@hm-media.no
petteber@broadpark.no
Anette Marie Østeng Berg     1985-01-02      
Mikkel Berg Strømstad      1990-11-08     mikkelerkul@yahoo.no
Pernille Berg Strømstad      1992-06-02     pernillestroemstad@hotmail.com
Kari Holden  Holla 7380 Ålen 1933-07-17 72417748 90981490  
Per Holden  Mælan 12 7374 Røros 1960-01-17 72410454 90121385

per@holdheim.no

Britt Sorken  Mælan 12 7374 Røros 1952-07-10 72410554 93827039  
Atle Holden  Saxekroken 11 7374 Røros 1963-04-15 72410578 92085459 atle.holden@roros.net
Wibeche Holden  Saxekroken 11 7374 Røros 1969-08-25 72410578 93622120 wibeche.holden@roros.net
Linn Marita Holden  Saxekroken 11 7374 Røros 1994-09-18 72410578 95123000 linn.holden@roros.net
Karianne Holden  Saxekroken 11 7374 Røros 1997-04-17 72410578 93824953 karianne.holden@roros.net
Marit Bøhler  Ammerudveien 27 A 0958 Oslo 1954-12-24 22255427 93483575 marit.bohler@wj.no
Jens Bøhler  Ammerudveien 27 A 0958 Oslo 1961-04-24 22255427 92829346 jens.bohler@wj.no
Michael Bøhler  Ammerudveien 27A 0958 Oslo 1991-07-08 22255427 92438522  
Sofie Osnes Holden  Karl Flods vei 15 0953 Oslo 1960-11-09 22257525 93852108 sofie.osnes@wj.no
Tore Osnes  Karl Flods vei 15 0953 Oslo 1963-12-28 22257525 92225463 to@wj.no
Fredrik Osnes Holden  Karl Flods vei 15 0953 Oslo 1989-04-22 22257525 93826814  
Filip Osnes Holden  Karl Flods vei 15 0953 Oslo 1994-07-21 22257525 40498964  
Ole Anders Holden  Rønningslia 7380 Ålen 1951-01-21 72415573 41603690 ole.holden@gmail.com
Kari Bendos Holden  Rønningslia 7380 Ålen 1952-08-03 72415573 47610924 kbholden@online.no
Tonje Holmberg  Borgveien 26A 1363 Høvik 1971-09-26 67548984 92034610 tonje@holmberg.no
Kai Holmberg  Borgveien 26A 1363 Høvik 1975-11-11 67548984 90190058 kai@holmberg.no

Julie Holmberg 

Borgveien 26A 1363 Høvik 2000-06-17 67548984   julie@holmberg.no
Johannes Holmberg Borgveien 26A 1363 Høvik 2002-08-15 67548984   johannes@holmberg.no

Jens Elijah Holmberg 

Borgveien 26A 1363 Høvik 2004-06-18 67548984   jens.elijah@holmberg.no
Torkild Bendos Holden  Fagabergsveien 20D  2624 Lillehammer  1981-06-15   90650925 torkildholden@hotmail.com
Kjersti Ingeborg Holden Prøschveien 1 7374 Røros 1953-05-30   97958801  
Tor Olav Haugen  Prøschveien 1 7374 Røros 1953-08-24   90981475  
Kurt Ove Holden  Galåen 7374 Røros 1975-02-26   91339471 kurtoveholden@hotmail.com
Monica Engan Galåen 7374 Røros 1973-01-30   91701306 engan 68@hotmail.com
Maja Olise Holden Galåen 7374 Røros 2008-05-11      
Tor Arne Holden  Galåen 7374 Røros 1980-10-17   99299480 aderunited@hotmail.com
Mari Gjersvold Galåen 7374 Røros 1980-01-24   95789899 ufojegarn@hotmail.com
Torill Holden Sandkjernan  Vintervollen 7374 Røros 1959-08-07 72414280 93892102  
Odd Magne Sandkjernan  Vintervollen 7374 Røros 1955-02-26 72414280 91815066 o-sandkj@frisurf.no
Frode Sandkjernan  Fargarveien 5 7374 Røros 1978-07-27 72410746 94312211 frodduck@home.no
Wenche Johnsen Sjøvik  Fargarveien 5 7374 Røros 1976 72410746 91642351 nenne_@home.se
Frida Marlene Sandkjernan  Fargarveien 5 7374 Røros 2002-12-13 72410746    
Mette Sandkjernan      1981-05-06   45435611  
Mona Sandkjernan      1981-05-06